Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ПЕРВІСНООБЩИННИЙ ЛАД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Перші сліди перебування людей на території України знайдені в Пів денному Криму (Кіїк'Коба), Приазов’ї (стоянка Амвросіївка), Серед ньому Подністров’ї (Лука'Врублевецька), на Волині (Житомирська сто янка) і в Надпорожжі (стоянка Круглик) і належать до раннього палео літу. У період середнього палеоліту (мустьєрська культура, близько 100—35 тис. років тому) люди заселили значну частину території су часної України. Стоянки цього часу відомі в Криму (Чокурча, Старо сілля тощо), у Дніпровському Надпорожжі (стоянка Кодак), на Серед ньому Дністрі (Молодово І) та інші. У пізньому палеоліті (близько 35— 10 тис. років тому) була заселена вже вся територія сучасної України (стоянки на Дністрі (Молодово V), у басейнах рік Горині й Тетерева, на території Києва (Кирилівська стоянка), на Десні (Мезинська стоянка, Пушкарі), на Полтавщині (Гонцовська стоянка) тощо).
У період верхнього палеоліту асортимент знарядь праці розши рився в 3—4 рази, з’явилися ефективні складені знаряддя. Подаль ший розвиток одержав природний поділ праці за статтю й віком. Чо ловіки були переважно мисливцями й рибалками, жінки займалися збиранням і вихованням дітей, господарювали (були берегинями домашнього вогнища). Для цієї епохи типовими є довгострокові сто янки; в Україні їх знайдено близько 800. У гірських районах (Крим, Карпати) люди використовували під житло печери, а на рівнинах, уздовж берегів рік — землянки або великі колективні житла, криті гілками й шкірами. Знаходження на верхньопалеолітичних стоян ках безлічі шил і голок свідчить про винахід шиття й появу найпрос тішого одягу зі шкір убитих тварин.
До початку мезоліту закінчується четвертинний період; плейсто цен змінюється голоценом; відступ льодовика на північ безпосеред ньо позначився на кліматі, флорі й фауні Євразії. Повсюдно зникали такі великі тварини, як мамонти і шерстисті носороги; перехід до полювання на менш великих тварин і птахів вимагав удосконалення мисливської зброї. Був винайдений лук зі стрілами, духова стріло метальна трубка й списометалка. З’явилися перші плавзасоби — пло ти й човни. Удосконалилися рибальські снасті (сіті, гачки) і прийо ми рибальства, зменшилася вага кам’яних знарядь, широко поши рювалися мікроліти й вкладишеві знаряддя.
На Україні досліджено близько 1000 мезолітичних стоянок, що належали ранньопервісним громадам. Пам’ятками мезоліту є стоян ки Таш'Аїр I, Мурзак'Коба, Заміль'Коба I і II, Фатьма'Коба в Криму, Гребеники на Нижньому Дністрі та інші.
Для родових громад були характерними колективна власність на землю (промислову територію), мисливські загони, рибальські зага ти, човни, здобич, житло, їжу й вогонь, а також зрівняльний розподіл продуктів. Подібний колективізм (первісний комунізм) був необхід ною умовою виживання в умовах примітивного власницького госпо дарства з його низькою продуктивністю праці й частою нестачею продуктів харчування. Однак там, де з’являвся надлишковий про дукт, поряд зі зрівняльним розподілом міг виникнути і трудовий розподіл; крім того, зароджувався обмін між громадами.
Початок

[далі...]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Найдорожча частина прозорих виборів - імітація їх прозорості.
Володимир Шамша

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка