Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ПЕРВІСНООБЩИННИЙ ЛАД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ


Перші сліди перебування людей на території України знайдені в Пів денному Криму (Кіїк'Коба), Приазов’ї (стоянка Амвросіївка), Серед ньому Подністров’ї (Лука'Врублевецька), на Волині (Житомирська сто янка) і в Надпорожжі (стоянка Круглик) і належать до раннього палео літу. У період середнього палеоліту (мустьєрська культура, близько 100—35 тис. років тому) люди заселили значну частину території су часної України. Стоянки цього часу відомі в Криму (Чокурча, Старо сілля тощо), у Дніпровському Надпорожжі (стоянка Кодак), на Серед ньому Дністрі (Молодово І) та інші. У пізньому палеоліті (близько 35— 10 тис. років тому) була заселена вже вся територія сучасної України (стоянки на Дністрі (Молодово V), у басейнах рік Горині й Тетерева, на території Києва (Кирилівська стоянка), на Десні (Мезинська стоянка, Пушкарі), на Полтавщині (Гонцовська стоянка) тощо).
У період верхнього палеоліту асортимент знарядь праці розши рився в 3—4 рази, з’явилися ефективні складені знаряддя. Подаль ший розвиток одержав природний поділ праці за статтю й віком. Чо ловіки були переважно мисливцями й рибалками, жінки займалися збиранням і вихованням дітей, господарювали (були берегинями домашнього вогнища). Для цієї епохи типовими є довгострокові сто янки; в Україні їх знайдено близько 800. У гірських районах (Крим, Карпати) люди використовували під житло печери, а на рівнинах, уздовж берегів рік — землянки або великі колективні житла, криті гілками й шкірами. Знаходження на верхньопалеолітичних стоян ках безлічі шил і голок свідчить про винахід шиття й появу найпрос тішого одягу зі шкір убитих тварин.
До початку мезоліту закінчується четвертинний період; плейсто цен змінюється голоценом; відступ льодовика на північ безпосеред ньо позначився на кліматі, флорі й фауні Євразії. Повсюдно зникали такі великі тварини, як мамонти і шерстисті носороги; перехід до полювання на менш великих тварин і птахів вимагав удосконалення мисливської зброї. Був винайдений лук зі стрілами, духова стріло метальна трубка й списометалка. З’явилися перші плавзасоби — пло ти й човни. Удосконалилися рибальські снасті (сіті, гачки) і прийо ми рибальства, зменшилася вага кам’яних знарядь, широко поши рювалися мікроліти й вкладишеві знаряддя.
На Україні досліджено близько 1000 мезолітичних стоянок, що належали ранньопервісним громадам. Пам’ятками мезоліту є стоян ки Таш'Аїр I, Мурзак'Коба, Заміль'Коба I і II, Фатьма'Коба в Криму, Гребеники на Нижньому Дністрі та інші.
Для родових громад були характерними колективна власність на землю (промислову територію), мисливські загони, рибальські зага ти, човни, здобич, житло, їжу й вогонь, а також зрівняльний розподіл продуктів. Подібний колективізм (первісний комунізм) був необхід ною умовою виживання в умовах примітивного власницького госпо дарства з його низькою продуктивністю праці й частою нестачею продуктів харчування. Однак там, де з’являвся надлишковий про дукт, поряд зі зрівняльним розподілом міг виникнути і трудовий розподіл; крім того, зароджувався обмін між громадами.
Початок

[далі...]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Багатство рятує від мук вибору, але притупляє задоволення від володіння.
NN

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка