Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (УРП)
Українська радикальна партія (УРП) — українська партія ліберально'народницького напрямку. Створена восени 1904 р. гру пою громадських діячів, що вийшли з Української демократичної партії. Лідерами партії стали Б. Грінченко, С. Єфремов, М. Леви цький, Ф. Матушевський, Л. Юркевич й інші. УРП висувала вимоги щодо надання широкої національно'територіальної автономії Україні, що мала стати рівноправною складовою частиною Росій ської федеративної держави; виступала за вільне застосування укра їнської мови в школах і адміністративних установах України тощо. Програмні основи УРП зазнали значного впливу від соціал'демок ратичних. Головним методом боротьби селян під час революції пар тія вважала «тихий бунт», «сидячий страйк», що, з одного боку, не спровокують поліцію і солдатів на активні репресивні дії, а з іншо го боку — забезпечать можливість задоволення вимог страйкую чих. Під час першої російської революції УРП разом з іншими українськими партіями взялася за організацію «Просвiти», драма тичних і музичних гуртків, товариств українознавства та інших. Незначний вплив партії серед населення й схожа оцінка подій ре волюції 1905 р. сприяли зближенню позицій УДП і УРП, що в грудні 1905 р. об’єдналися в Українську демократично'радикальну партію. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Щоб володіти волею, треба її обмежити.
Едмунд Берк

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка