Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
Центр китайского массажа волочаевская voodoo-team.ru/we-do/voodoo-salon/.

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Після проголошення 07(20).11.1917 р. Української Народної Респуб ліки (УНР) у Генеральному секретаріаті відбулися деякі зміни. У середині листопада подали у відставку М. Савченко'Бельський, О. За рубін, О. Шульгін, згодом — М. Туган'Барановський і О. Лотоцький. На початку січня 1918 р. до складу уряду входили: голова та Генера льний секретар внутрішніх справ В. Винниченко, генеральні секре тарі: військових справ і праці — М. Порш, судових справ — М. Тка ченко, морських справ — Д. Антонович, продовольчих справ — М. Ко валевський, пошти й телеграфу — М. Шаповал (УПСР), торгівлі й промисловості — В. Голубович, земельних справ — Б. Зарудний, шляхів сполучення — В. Єщенко, освіти — І. Стешенко, російських справ — Д. Одинець, єврейських справ — М. Зільберфарб, польських справ — В. Міцкевич, генеральний контролер — А. Золотарьов, вико нуючий обов’язки Генерального секретаря фінансів — В. Мазуренко, виконуючий обов’язки генерального писаря — І. Мирний. 09(22) січня 1918 р. Українська Центральна Рада Четвертим універсалом прого лосила УНР незалежною та самостійною державою. Цей Універсал перейменував Генеральний секретаріат у Раду народних міністрів УНР. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Хто думає, що осяг усе, той нічого не знає.
Лао-Цзи

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка