Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Так сказали обрані люди з усієї Землі Української.
Сказавши так, вони вибрали зі свого середовища нас, Українську Центральну Раду, і веліли нам бути на чолі нашого народу, стояти за його права і творити новий порядок вільної автономної України».
Далі в Універсалі докладно описувалися взаємини УЦР із Тимча совим урядом і підкреслювалося вороже ставлення російської влади до намірів Центральної Ради.
«І тому, — говорилося в Універсалі, — ми, Українська Централь на Рада, видаємо цей Універсал до всього нашого народу і повідомля ємо: відтепер самі будемо влаштовувати наше життя.
Отже, нехай кожен член нашої нації, кожен громадянин села або міста відтепер знає, що прийшов час великої роботи.
З цього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повітова або земська, котра відстоює інтереси українського народу, повинна мати найтісніші зв’язки з Центральною Радою.
Там, де з якихось причин адміністративна влада залишилася в руках людей, ворожих українству, приписуємо нашим громадянам провести широку, міцну організацію й освіту народу, а потім переоб рати адміністрацію.
У містах і тих місцях, де українське населення живе змішано з іншими національностями, приписуємо нашим громадянам не гайно дійти до згоди і єдності думок з демократією тих національ ностей і разом з ними приступити до підготовки нового правильно го життя.
Центральна Рада сподівається, що неукраїнські народи, які жи вуть на нашій землі, теж будуть піклуватися про порядок і спокій у нашому краї й у це лихоліття загальнодержавного безладдя, дружно, заодно з нами докладуть зусиль до організації автономії України.
І коли ми проробимо цю підготовчу організаційну роботу, ми при звемо представників від усіх народів землі української і розробимо закони для неї. Ті закони, весь той порядок, що ми підготуємо, Всеро сійські установчі збори повинні затвердити своїм законом.
…А для успіху тієї роботи насамперед потрібні великі кошти (гро ші). До цього часу український народ усі кошти свої віддавав у Всеро сійську центральну скарбницю, а сам не мав та й зараз не має від неї того, що повинен був би мати за це.
І тому ми, Українська Центральна Рада, приписуємо всім органі зованим громадянам сіл і міст, усім українським громадським упра вам і установам 31'го числа місяця липня обкласти населення особ ливим податком на рідну справу і точно, негайно й регулярно переси лати його до скарбниці Української Центральної Ради».
Таким чином, Перший універсал проголосив автономію Украї ни, поклавши основну відповідальність за її проведення в життя на Центральну Раду й етнічних українців. Останні в цілому позитивно сприйняли цю декларацію.
ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
Тимчасовий уряд не міг не відреагувати на появу Першого уні версалу і Генерального секретаріату. Для переговорів з УЦР до Києва приїхали члени Тимчасового уряду — Церетелі, Терещенко й Ке ренський. Після двох днів переговорів обидві сторони дійшли комп ромісу. Російські міністри погодилися, що УЦР мала підготувати статут автономії України, затверджувати який будуть Всеросійські установчі збори. Зі свого боку, УЦР зобов’язалася розширити свій склад за рахунок представників національних меншин — росіян, по ляків та євреїв. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Ми розумніші за тих, кого обираємо.
Михайло Жванецький

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка