Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як один, за те, щоб не відривати Україну від Росії і щоб разом із усіма її народами боротися за підйом і розвиток усієї Росії і за єдність її демократичних сил, із задоволенням приймаємо заклик уряду до єднання і повідомляємо всім громадянам України, що обрана українським народом через його революційні організації Центральна Українська Рада незабаром буде поповнена на справедливих началах представниками інших народно стей, що живуть в Україні, через їхні революційні організації, і тоді буде тим єдиним найвищим органом революційної демократії Укра їни, що відстоює інтереси всього населення нашого краю.
Поповнена Центральна Українська Рада знову виділить зі свого середовища окремий відповідальний перед нею Генеральний секре таріат, що буде запропонований для затвердження Тимчасовому уря дові як представника вищої крайової влади Тимчасового уряду в Укра їні. У цьому органі будуть зосереджені всі права і засоби, щоб він... міг виконати складну роботу організації і побудови життя всього краю в згоді з усією революційною Росією...
Борючись за автономний устрій України, Центральна Українсь ка Рада в згоді з національними меншостями України буде готува ти проекти законів про автономний устрій України для передачі їх на затвердження Установчим зборам...
Що ж стосується комплектування українських військових частин, Центральна Українська Рада буде мати своїх представників при ка бінеті міністра війни, у генеральному штабі й при Верховному голов нокомандувачі для участі в комплектуванні окремих частин лише українцями, оскільки заходи в цьому напрямку, на думку міністра війни, будуть можливі з технічного боку без порушення бойової готов ності армії».
Поступки, зроблені українськими автономістами на користь Тим часового уряду, пояснювалися тим, що УЦР не вважала себе досить сильним політичним органом для відкритої боротьби з Росією. Не слід забувати, що на той час в Україні знаходилися великі підрозділи російської армії, під контролем російських чиновників знаходилися адміністративні органи на місцях, а в містах чисельно переважали не українці, а росіяни та євреї. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Там, де смітять грошима, дуже тяжко дотримуватись чистоти.
Плавт

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка