Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

До Установчих зборів України вся влада підтримувати порядок на наших землях, видавати закони і керувати належить нам, Українсь кій Центральній Раді, і нашому урядові — Генеральному секретаріа тові України.
Маючи силу і владу на рідній землі, ми цією силою і владою ста немо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але й всієї Росії.
Тому повідомляємо:
До території Народної Української Республіки належать землі, заселені переважно українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Черні гівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщи на, Таврія (без Криму). Остаточне визначення кордонів Української Народної Республіки... має бути встановлене за згодою організованої волі народів.
Усім же громадянам цих земель повідомляємо:
Відтепер на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі й інші землі нетрудових госпо дарств сільськогосподарського значення, а також на удільні, монас тирські, кабінетські й церковні землі — скасовується.
Визнаючи, що землі ці є власністю всього трудового народу й по винні перейти до нього без викупу, Українська Центральна Рада до ручає Генеральному секретареві із земельних питань негайно підго тувати закон про те, як розпоряджатися земельним комітетам, обра ним народом, тими землями до Установчих зборів України.
Праця робітників в Українській Народній Республіці має бути негайно упорядкована. А зараз повідомляємо:
На території Народної Республіки України із сьогоднішнього дня встановлюється на всіх підприємствах вісім годин роботи.
Важкий і грізний час, що переживає вся Росія, а з нею і наша Україна, вимагає доброї організації виробництва, рівномірного роз поділу продуктів споживання і кращої організації праці. І тому про понуємо Генеральному секретаріатові праці із сьогоднішнього дня разом із представництвом від робітників установити державний кон троль над продукцією в Україні, з огляду на інтереси як України, так і всієї Росії.
Четвертий рік на фронтах ллється кров і даремно гинуть сили всіх народів світу. Волею й іменем Української Республіки ми, Українсь ка Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир установити якнайшвидше. Для цього ми почнемо рішучі дії, щоб через Центра льний Уряд змусити і союзників, і ворогів негайно почати мирні пе реговори.
Також будемо піклуватися, щоб на мирному конгресі права україн ського народу в Росії і за межами Росії з укладанням миру не були
порушені. Але до миру кожен громадянин Республіки Україна, ра зом із громадянами всіх народів Російської Республіки, повинен твер до стояти на своїх позиціях, як на фронті, так і в тилу.
Останнім часом світлі досягнення революції затьмарені відновле ною стратою. Повідомляємо:
Відтепер на землі Української Республіки страта скасовується. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Важко рубати вікно в Європу, живучи в землянці.
Василь ТИТЕЧКО

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка