Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)
Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — українська держава, створена в листопаді 1918 р. на західноукраїнських зем лях, що входили до Австро'Угорської імперії. У жовтні 1918 р. в умо вах військової поразки австро'німецького блоку в Першій світовій війні й під ударами національно'визвольної боротьби поневолених народів Австро'Угорська імперія розпалася на кілька незалежних держав. У цих складних умовах рішучі заходи щодо створення влас ної незалежної держави були вжиті й українцями. Наприкінці вере сня 1918 р. у Львові був сформований Український Генеральний Вій- ськовий Комісаріат, що почав роботу щодо підготовки збройного по встання проти австрійської влади. У жовтні 1918 р. головою комісарі ату був призначений сотник Легіону українських січових стрільців Д. Вітовський. 18 жовтня 1918 р. у Львові на зборах всіх українсь ких депутатів австрійського парламенту, українських членів гали цького та буковинського сеймів, представників політичних партій Галичини і Буковини, духівництва й студентства була утворена Українська Національна Рада. УНРада стала представницьким ор ганом українського народу в Австро'Угорській імперії. 19 жовтня 1918 р. УНРада проголосила Українську державу на всій українсь кій етнічній території Галичини, Буковини та Закарпаття. На цьому засіданні було вирішено прийняти демократичну конституцію й об рати президента Української Народної Ради, яким став Є. Петруше- вич. 31 жовтня 1918 р. у Львові стало відомо про приїзд до міста Польської ліквідаційної комісії (створена 28.10.1918 р. у Кракові), що мала прийняти від австрійського намісника владу над усім краєм і включити його до складу Польщі. УНРада поставила перед австрій ським урядом питання про передачу їй усієї повноти влади в Галичи ні й Буковині. Однак австрійський намісник Галичини відповів на цю вимогу категоричною відмовою. Тоді 31 жовтня 1918 р. було вирі шено взяти владу у Львові збройним шляхом. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р. стрілецькі частини, очолювані сотником Д. Ві товським, зайняли всі найважливіші урядові заклади в місті. 9 лис топада 1918 р. був утворений тимчасовий виконавчий орган, який 13 листопада 1918 р. перетворили на уряд — Державний секретарі- ат. Тоді ж були затверджені Конституційні основи новоствореної держави — «Тимчасовий основний закон про державну незалежність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії», відпові дно до якого вона одержала назву Західноукраїнська Народна Респу- бліка (ЗУНР). Закон визначав територію ЗУНР, що включала укра їнські етнічні землі й охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Територія ЗУНР становила 70 тис. км2 і нараховувала 6 млн чоловік населення. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Ціна волі – довічна пильність.
Джон Керран

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка