Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

УВО
Українська військова організація (УВО) — нелегальна військо ва організація, що існувала в 20—30'х роках XX ст. у Західній Укра їні. Створена з ініціативи колишніх старшин Армії УНР — членів Стрілецької Ради (Є. Коновалець, І. Андрух, В. Кучабський, М. Мат чак, Я. Чиж) з метою продовження збройної боротьби за незалеж ність України. Рішення про організацію УВО було прийняте на нара ді Стрілецької ради в липні 1920 р. Організаційні заходи щодо ство рення УВО були розпочаті у Львові у вересні 1920 р. Була сформована Керівна колегія українських військових організацій (координуючий голова — О. Навроцький, члени — Я. Чиж, М. Матчак, Ю. Полянсь кий, В. Целевич), створені округи, повітові відділи й місцеві осередки організації. Із середини 1921 р. діяльність УВО в краї очолив Є. Коно- валець, що з невеликою перервою (у 1923—1924 рр.) обіймав посаду головного команданта УВО аж до 1931 р. Є. Коновалець здійснив ре організацію керівного центру організації: замість Керівної колегії була сформована Керівна команда з штабом і референтурами, її склад поповнений старшинськими кадрами. Створено організаційно'кад рову, розвідувальну, бойову та пропагандистсько'політичну рефере нтуру. Галичину розділили на 13 військових округів. Кожний війсь ковий округ складався з повіту з окружними та повітовими команда ми, загальна кількість яких сягнула 58.
Серед членів УВО, як вважає М. Швагуляк, переважали колишні воїни Армії УНР і Української галицької армії, люди різної партій ної приналежності й різних політичних поглядів. Головним завдан- ням УВО була організація боротьби проти окупаційних режимів на українських землях. У перші часи існування (1921—1923 рр.) УВО була організаційно пов’язана з українським емігрантським урядом Є. Петрушевича у Відні. Широкомасштабні акції опору (терористи чні замахи на представників польської влади й українських діячів, що виступали за союз з польською державою, масові саботажні кам панії), здійснювані націоналістичним підпіллям, мали одночасно служити українській дипломатії аргументами для вирішення «га лицького питання» на користь українців.
Восени 1922 р. резиденція Керівної команди УВО була переведе на за кордон, а діяльністю організації у Західній Україні почала керу вати Крайова команда під командуванням А. Мельника. У 1923— 1925 рр. в УВО відбувалися дискусії з приводу подальшого політич ного курсу організації. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Погана влада вибирається добрими громадянами, котрі не голосують.
Джордж Джин Нейтан

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка