Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
http://tomago.ru/ лапша вок заказать на дом wok in box доставка китайской лапши вок.

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДО УРСР
Радянсько'німецький договір від 23 серпня 1939 р. прискорив початок Другої світової війни. Вона почалася 1 вересня 1939 р. напа дом Німеччини на Польщу. Німецька армія мала разючу перевагу в
техніці й людських ресурсах, тому польська армія була розбита про тягом двох тижнів. 16 вересня польський уряд емігрував до Руму нії, а потім до Лондона. Після цього, 17 вересня, радянські війська перейшли польський кордон і почали окупацію території Західної України та Західної Білорусії. Англія і Франція, хоча й оголосили війну Німеччині, жодних воєнних дій на заході не вели. Таким чи ном, Гітлер завоював більшу частину Польщі, «сумлінно» поступив шись Сталіну її східними регіонами.
Населення Західної України зустрічало радянські війська спеціа льно створеного Українського фронту під командуванням С. К. Тимо шенка як визволителів від польського гніту. Офіційна радянська про паганда представляла окупацію Західноукраїнських земель Черво ною армією як «братерську допомогу» українцям, покинутим поль ським урядом напризволяще.
28 вересня 1939 р. був укладений новий радянсько-німецький дого- вір — договір про дружбу й кордон. У радянську зону окупації не ввійш ли землі Лемківщини, Посяння, Холмщини і Підляшшя, що залиши лися під контролем німців. Ця угода була явною політичною помил кою Сталіна, тому що вона, по'перше, перетворювала СРСР на «друга» фашистської держави, а по'друге, зовсім дезорієнтувала радянських людей і міжнародний комуністичний рух.
22 жовтня радянський режим організував вибори у всіх областях Західної України. 93 % населення проголосувало за приєднання краю до СРСР. У червні 1940 р. Сталін змусив Румунію віддати йому Бесса рабію і Північну Буковину. Таким чином, до складу Радянської Укра їни ввійшли нові території з населенням більше 7 млн чоловік. Хоча, по суті, це було зроблено незаконно, шляхом відвертої анексії, в історич ній перспективі ці приєднання мали величезне значення для розвитку української нації. Уперше за довгі століття розколу українці західних і східних регіонів об’єдналися в межах однієї держави, і відтепер усе, що відбувалося з ними, було їхньою загальною долею.
Зауважимо, що перші заходи радянської влади на території захід них областей України були спрямовані на те, щоб завоювати симпатії місцевих жителів. Були націоналізовані польські промислові підпри ємства й комерційні заклади, експропрійовані землі польських помі щиків і католицької церкви, що передавалися українським селянам, відмінено польську мову як офіційну, школа перейшла на українську й російську мови навчання. До середини 1940 р. кількість початко вих шкіл у Західній Україні зросла до 6900, з них 6 тис. були украї нськими. Львівський університет перестав бути центром польської культури і, одержавши ім’я І. Я. Франка, відкрив двері українським студентам і викладачам. Значно покращилася система охорони здо ров’я, особливо в сільській місцевості. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Добро діючи, не надійтеся ні на що добре.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка