Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)
Велика Вітчизняна війна 1941—1945 рр. — визвольна війна ра дянського народу проти фашистської Німеччини та її союзників (Уго рщини, Італії, Румунії, Фінляндії); найважливіша частина Другої світової війни. Безпосередню підготовку до нападу на СРСР Німеччи на почала в 1940 р. (план «Барбаросса»). Разом з європейськими союз никами Німеччина зосередила для нападу на СРСР 191,5 дивізії; сили супротивника нараховували 5,5 млн чоловік, близько 4,3 тис. танків і штурмових гармат, 47,2 тис. гармат і мінометів, близько 5 тис. бойових літаків, 192 кораблі. Німеччина планувала проти СРСР «блискавичну війну» («бліцкриг»).
Зусилля СРСР у 30'ті роки щодо створення системи колективної безпеки не мали успіху. Пакт про ненапад, укладений з Німеччиною (серпень 1939 р.), дозволив відтягнути початок війни, однак підписа ні при цьому (а також при укладанні у вересні 1939 р. договору про дружбу й кордон з Німеччиною) секретні протоколи були несумісні з нормами міжнародного права, підривали престиж країни, перетво рювали СРСР на пособника гітлерівської Німеччини. Обороноздат ність країни була підірвана соціально'економічною політикою, що
проводилася тоталітарним режимом, масовими репресіями, що охо пили й військові кадри, а також великими прорахунками у військо вому будівництві, у визначенні ймовірних термінів початку війни, головна відповідальність за що лягає на Й. В. Сталіна і його найближ че оточення. До червня 1941 р. Червона армія мала 187 дивізій; у її складі було близько 3 млн чоловік, більше 38 тис. гармат і мінометів, 13,1 тис. танків, 8,7 тис. бойових літаків; у Північному, Балтійськом і Чорноморському флотах нараховувалося 182 кораблі й 1,4 тис. бо йових літаків. Радянські війська не були повністю укомплектовані особовим складом, танками, літаками, зенітними гарматами, авто мобілями, інженерною технікою; війська й командний склад мали низький рівень підготовки.
22 червня 1941 р. фашистська Німеччина віроломно напала на СРСР. Створивши на напрямку головних ударів значну перевагу, аг ресор прорвав оборону радянських військ, захопив стратегічну іні ціативу й панування в повітрі. Прикордонні бої і початковий період війни (до середини липня) у цілому призвели до поразки Червоної Армії. Вона втратила убитими і пораненими 850 тис. чоловік, 9,5 тис. гармат, понад 6 тис. танків, близько 3,5 тис. літаків; у полон потрапило близько 1 млн чоловік. Ворог окупував значну частину країни, просунувся вглиб до 300—600 км, утративши при цьому 100 тис. чоловік убитими, майже 40 % танків і 950 літаків.
23 червня була створена Ставка головного командування (з 8 серп ня — Ставка Верховного Головнокомандування). Уся повнота влади була зосереджена у створеному 30 червня Державному комітеті обо рони (ДКО). З 8 серпня Й. В. Сталін став Верховним Головнокоманду вачем. Основними військовими подіями літньо'осінньої кампанії 1941 р. були Смоленський бій, оборона Ленінграда і початок його бло кади, військова катастрофа радянських військ в Україні, оборона Оде си, початок оборони Севастополя, втрата Донбасу, оборонний період Московської битви. Червона армія відступила на 850—1200 км, од нак «бліцкриг» був зірваний, ворог був зупинений на основних на прямках під Ленінградом, Москвою й Ростовом і перейшов до оборо ни. Зимова кампанія 1941—1942 рр. почалася контрнаступом радян ських військ на західному стратегічному напрямку. У ході її здійсне ний контрнаступ під Москвою, Любанська, Ржевсько'В’яземська, Бар вінківсько'Лозовська й десантна Керченсько'Феодосійська операції. Радянські війська зняли загрозу захоплення Москви й Північного Кавказу, полегшили становище Ленінграда, цілком або частково зві льнили територію 10 областей, а також більше 60 міст. Було розгро млено близько 50 ворожих дивізій.
Під час літньо-осінньої кампанії 1942 р. радянські війська мали нереальну задачу: цілком розгромити супротивника та звільнити всю територію країни. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Дуті авторитети найбільше бояться гострих питань.
Флоріан БОДНАР

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка