Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Основні військові події розгорнулися на південно західному напрямку: поразка Кримського фронту, військова катаст рофа радянських військ у Харківській операції, Воронезько'Вороши ловградська, Донбаська, Сталінградська оборонні операції, бій на Пі внічному Кавказі. На північно'західному напрямку Червона армія провела Дем’янську і Ржевсько'Сичевську наступальні операції. Су противник просунувся на 500—650 км, вийшов до Волги, захопив частину перевалів Головного Кавказького хребта. Була окупована те риторія, де до війни проживало 42 % населення, вироблялося 1/3 ва лової продукції, знаходилося більше 45 % посівних площ. Економіка переводилася на військові рейки. У східні райони країни була переба зована велика кількість підприємств (тільки в другому півріччі 1941 р.— 2593, у т. ч. 1523 великі), вивезено 2,3 млн голів худоби. У першому півріччі 1942 р. було випущено 10 тис. літаків, 11 тис. тан ків, близько 54 тис. гармат. У другому півріччі їхній випуск збіль шився більше ніж у 1,5 разу. Радянсько'англійська угода від 12 лип ня 1941 р., Московська конференція представників СРСР, США і Ве ликобританії (29 вересня — 1 жовтня 1941 р.), Декларація 26 держав від 1 січня 1942 р. про військовий союз країн, що боролися проти фашизму, радянсько'американська угода від 11 червня 1942 р. сфо рмували ядро антигітлерівської коаліції.
Під час зимової кампанії 1942—1943 рр. основними військовими подіями були Сталінградська й Північно'Кавказька наступальні опе рації, прорив блокади Ленінграда. Червона армія просунулася на за хід на 600—700 км, звільнивши територію понад 480 км2, розгроми ла 100 дивізій (40% сил ворога на радянсько'німецькому фронті). Були створені сприятливі умови для завершення наступу союзників у Північній Африці, Сицилії і Південній Італії.
Під час літньо-осінньої кампанії 1943 р. вирішальною подією була Курська битва. Важливу роль відіграли партизани (операція «Рейко ва війна»). У ході битви за Дніпро було звільнено 38 тис. населених пунктів, у тому числі 160 міст; із захопленням стратегічних плацдар мів на Дніпрі створені умови для наступу на Білорусію. У битві за Дніпро партизани провели операцію «Концерт» щодо руйнування комунікацій ворога. На інших напрямках здійснені Смоленська й Брянська наступальні операції. Червона Армія пройшла з боями до 500—1300 км, розгромила 218 дивізій. Важливим етапом у розвит ку міжнародних і міжсоюзницьких відносин стала Тегеранська кон ференція (28 листопада — 1 грудня 1943 р.).
Під час зимової кампанії 1943—1944 рр. Червона армія провела наступ в Україні (10 одночасних і послідовних фронтових операцій, об’єднаних спільним задумом), завершила розгром групи армій «Пів день», вийшла на кордон з Румунією і перенесла бойові дії на її територію. Майже одночасно розгорнулася Ленінградсько'Новгородська наступальна операція; Ленінград було остаточно деблоковано. У ре зультаті Кримської операції звільнено Крим. Радянські війська просунулися на захід на 250—450 км, вони звільнили близько 300 тис. км2 території, вийшли на державний кордон з Чехословач чиною.
У червні 1944 р. союзники відкрили другий фронт у Франції, що погіршило військово'політичне становище Німеччини. За літньо-осінньої кампанії 1944 р. радянські війська провели Білоруську, Львів сько'Сандомирську, Східнокарпатську, Яссько'Кишинівську, При балтійську, Дебреценську, Східнокарпатську, Білгородську, частко во Будапештську і Петсамо'Киркенеську наступальні операції. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Я хочу жити як бідна людина з грішми.
Пабло Пікассо

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка