Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (УПА)
Українська повстанська армія (УПА) — назва націоналістичних партизанських загонів, що діяли в Західній Україні в 1942—1952 рр. Після нападу фашистської Німеччини на СРСР ОУН'СД, проголоси вши у Львові відновлення Української держави (30.06.1941 р.), в умовах окупаційного режиму почала створення національних Зброй них сил. Однак німецька окупаційна адміністрація вдалася до репре сій проти оунівців і ліквідувала всі спроби легального створення вій ськових структур. До кінця 1942 р. в ОУН переважала доктрина, від повідно до якої необхідно було створювати регулярну армію. При цьому прояви партизанських дій засуджувалися як провокаційні. Наприкінці 1942 р. поблизу Львова відбулася конференція військо вих референтів вищих проводів ОУН, що переглянула існуючі кон цепції і висловилася за доцільність створення партизанських і регу лярних структур під назвою Військові відділи ОУН-СД.
Формування перших Військових відділів ОУН'СД почалося на Во лині під керівництвом С. Качинського («Остап») у середині жовтня 1942 р. 7 лютого 1943 р. сотня Г. Перегійняка («Коробки») напала на німецькі поліцейські бараки в містечку Володимирець (Рівненщина). З цього часу ідеологи ОУН відраховують початок антинацистської бо ротьби своєї організації. Третя конференція ОУН'СД 17—21 лютого 1943 р. схвалила прийнятий курс на збройну боротьбу з окупаційним режимом. Перші підрозділи УПА створювалися на Волині й Поліссі для захисту населення від німецького терору та боротьби проти радян ських партизанських загонів. Наприкінці 1942 р. — у першій полови ні 1943 р. Військові відділи ОУН'СД нараховували кілька тисяч чоло вік. Загальне керівництво відділами здійснював командир М. Клячків- ський. На чолі штабу стояв В. Івахів. Після загибелі В. Івахіва 13 трав ня 1943 р. Крайовий військовий штаб очолив В. Сидор.
У Галичині ОУН'СД могла розраховувати тільки на створення не численних груп, що навіть не декларували своєї приналежності до організації, а виступали під назвою Українська народна самооборона (УНСО), або Самооборонні кущові відділи (СКВ). Загальне команду вання відділами здійснював поручик А. Луцький («Андрієнко»). На весні 1943 р. відбулися переговори з УПА, очолюваною Т. Боровцем. У травні 1943 р. переговори завершилися домовленістю про об’єд нання обох груп в єдину УПА. Представники Військових відділів ОУН СД повинні були ввійти в Штаб УПА. Однак відмінність доктрин і статутів, а також особисті амбіції лідерів призвели до наростання протиріч між Т. Боровцем й ОУН-СД. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Єдине, що я ціную у волі, - це боротьбу за неї; володіння-ж нею мене не цікавить.
Генрік Ібсен

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка