Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Протягом 1944—1948 рр. окремі частини УПА діяли на українсь ких землях в складі Польщі. Після закінчення Другої світової війни командування УПА уклало угоду (18.05.1946 р.) з Армією Крайо вою, а згодом з повстанською структурою «Воля і Незалежність» про встановлення демаркаційної лінії і взаємне співробітництво. Навесні 1947 р. у бою із загоном УПА під командуванням С. Хріна загинув заступник міністра оборони Польщі генерал К. Свєрчевський, що стало приводом для розгортання акції депортації українського насе лення з етнічних українських земель (операція «Вісла»). У новоство рені на колишніх німецьких землях воєводства (Вроцлавське, Гдан ське, Ольштинське, Щецинське, Познанське) силоміць переселили близько 150 тис. українців. Масові репресії польського комуністич ного уряду викликали рішучу протидію УПА. Для боротьби з части нами УПА польське командування направило 20'тисячну армію під командуванням генерала С. Моссора. 20 вересня 1947 р. у бою з під розділами польських урядових військ загинув провідник ОУН на поль ських землях Я. Старух. Після тривалих боїв з переважаючими си лами супротивника командування УПА вирішило вивести 16 бойо вих сотень з території Польщі. 29 червня 1947 р. три сотні прорвали ся на територію Дрогобицької області, а сотня під командуванням М. Дуди («Громенка») пробилася через територію Чехословаччини в Західну Німеччину. Інші загони УПА були розбиті.
ПІДСУМКИ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Знаходячись у зоні активних бойових дій і окупації, республіка втратила значну частину своїх людських ресурсів. Крім мільйонів мобілізованих в армію і загиблих на фронті солдатів, величезними були втрати серед мирного населення. Фашисти знищили 3 млн 265 тис. мирних жителів, 1 млн 366 тис. військовополонених, вивез ли в Німеччину приблизно 2,2 млн остарбайтерів. Безліч людей по мерло від голоду й хвороб у зв’язку з нестерпними умовами життя, створеними окупантами на захопленій території. Загальне число за гиблих громадян України дорівнювало 5,3 млн чоловік (тобто заги нув кожен шостий).
Колосальний збиток був завданий народному господарству респуб ліки. Було зруйновано 714 міст і містечок, більше 28 тис. сіл, 16 тис. промислових підприємств, 18 тис. медичних установ, майже 33 тис. шкіл, технікумів і вузів. Окупанти розорили 30 тис. колгоспів, рад госпів і МТС. Прямі збитки склали 285 млрд карбованців, а загальна сума втрат, які зазнали населення та економіка республіки, склала близько 1,2 трлн карбованців.
Позитивним моментом остаточного підсумку війни було приєд нання Західної України до Радянської України, що дозволило україн цям уперше за багато сторіч об’єднатися в межах однієї держави.
Виріс міжнародний авторитет України, яка 26 квітня 1945 р. ста ла одним із засновників і членів Організації Об’єднаних Націй (ООН).
Як складова частина СРСР Радянська Україна зробила величез ний внесок у розгром гітлерівської Німеччини й вийшла перемож цем як у Великій Вітчизняній, так і в Другій світовій війні. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Від улюблених чад правителів вже і в державі чадно!..
Григорій ЯБЛОНСЬКИЙ

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка