Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

2. Були поставлені під контроль партійних і державних структур органи держбезпеки й МВС. У вересні 1953 р. указом Президії Вер ховної Ради СРСР ліквідувалися Особлива нарада при МВС СРСР й інші позасудові органи («трійки», «п’ятірки» та ін.), що вершили в недавньому минулому розправу без суду й слідства. 3. Були усунуті деякі перекручення, допущені у сфері національ ної політики. Відновлювалася автономія балкарців, калмиків, чечен ців, інгушів, карачаївців, переселених у роки війни в Казахстан і Середню Азію. В Україні за «помилки», допущені в проведенні наці ональної політики, у червні 1953 р. з посади Першого секретаря ЦК КПУ був знятий Л. Мельников і на його місце обраний українець А. Кириченко. Головою Президії Верховної Ради УРСР став Д. Корот ченко, а Раду Міністрів УРСР очолив М. Кальченко. До 1957 р. в Україну повернулися 65 тис. депортованих членів родин націоналіс про реабілітацію і повернення на батьківщину кримських татар, по головно депортованих у Середню Азію в 1944 р. за обвинуваченням у пособництві фашистським окупантам.
4. У підпорядкування урядові УРСР було передано близько 10 тис. промислових підприємств і державних установ. Між 1953 р. і 1956 р. питома вага промисловості в загальному обсязі виробництва України зросла з 36 % до 76 %. Були створені міністерства чорної металургії, вугільної промисловості, паперової, легкої, текстильної промислово сті, вищої і середньої освіти; до компетенції Ради Міністрів УРСР віднесені питання планування, розвитку сільського господарства, капітального будівництва, транспорту, юстиції та ін. У 1957 р. рес публіці дозволили самостійно вирішувати питання обласного адміні стративно'територіального розподілу, прийняти власні цивільний, карний і процесуальний кодекси тощо. 5. З ініціативи М. С. Хрущова, в ознаменування 300'річчя Переяс лавської ради й на знак «вічного союзу» російського й українського народів, у 1954 р. зі складу РРФСР до складу УРСР був переданий Крим, що є з того часу невід’ємною частиною України. 6. Був спрощений адміністративно'управлінський апарат, лікві довані 4867 структурних підрозділів, організацій і установ, майже на 25 % скорочений партійний апарат й узято курс на розгортання внутріпартійної демократії. Значно зросло число українців у всіх ке рівних ланках. На 1 червня 1954 р. у ЦК КПУ їх було 72 %, у Верхов ній Раді УРСР — 76 %, серед директорів великих заводів — 50 %. 7. Розширилася зовнішньополітична діяльність УРСР. Якщо в 1953 р. республіка була членом 14 міжнародних організацій, то напри кінці 1955 р. — уже 29. Вирішальним етапом на шляху десталінізації радянського суспі льства став XX з’їзд КПРС (14—25 лютого 1956 р.). На ньому, уже під завісу з’їзду, М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи і його наслідки», в якій розвінчувався культ особи Сталі на і вперше були наведені шокуючі дані про незаконні масові репресії в 30—40'х і на початку 50'х років. Текст цієї доповіді вищі партійні функціонери не зважилися обнародувати, щоб «не рубати сук», на якому вони сиділи. Куца «вижимка» з нього лягла в основу постано ви ЦК КПРС від 30 червня 1956 р. Усі гріхи й злочини комуністич ного режиму Хрущов звів до культу особи однієї людини — Сталіна, котрий, мовляв, «відійшов» від ленінських принципів колегіального керівництва, поставив себе й каральні органи над партією й радянсь кими органами влади і в такий спосіб зробив можливими кричущі порушення законності. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Знання - сила.
Френсіс Бекон

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка