Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Під завісу «хрущовської відлиги», однак, усе більш помітними стали тенденції на згортання процесів демократизації, посилення тотального ідеологічного диктату партії. Відповіддю на ці рецидиви сталінщини стало формування наприкінці 50'х і початку 60'х років правозахисного руху дисидентів як у рамках усього Союзу, так і в Україні. Влада боролася проти нього під гаслом «боротьби з антира дянщиною». У травні 1961 р. відбувся судовий процес над Україн ським робітничо'селянським союзом, організованим у 1959 р. Л. Лу к’яненком. Союз ставив за мету вихід УРСР зі складу СРСР шляхом реалізації відповідної статті Конституції СРСР (про право націй на самовизначення). Суд засудив Лук’яненка до вищої міри покарання, згодом замінивши розстріл 15'літнім ув’язненням у таборі й 10'літ нім засланням. Разом з Л. Лук’яненком були засуджені В. Луцків, І. Кандиба та інші.
У жовтні 1961 р. у Москві відбувся XXII з’їзд КПРС, на якому М. С. Хрущов представив нову Програму партії — програму побудо- ви комунізму в СРСР. Одночасно був даний поштовх новому етапу роботи з подолання культу особи Сталіна й нових реформ в економіці. До Статуту КПРС був уключений новий пункт, відповідно до якого ніхто не міг займати виборну посаду в партії більше трьох термінів поспіль, а склад керівних органів повинен був регулярно обновляти ся щонайменше на одну третину.
У березні 1962 р. Хрущов провів реорганізацію всього керівного апарату сільськогосподарського комплексу. Це стало прелюдією до найбільш незвичайної хрущовської реформи. Відповідно до проекту, уся партія повинна була змінити територіальну структуру на вироб ничу. Її апарат поділявся на дві рівнобіжні структури — для проми словості й сільського господарства, якими керували з єдиного центру. У кожній області з’явилося по два обкоми партії: один займався про мисловим виробництвом, інший — аграрним сектором. За цим са мим принципом розділили виконавчі органи влади — облвиконкоми.
Усі ці перетворення були негативно зустрінуті консервативною частиною партійної номенклатури, що в умовах тоталітаризму звик ла до гарантованості свого панівного положення і не бажала його втра чати через «реформаторську чехарду» Хрущова. За спиною Першо го секретаря ЦК почала назрівати змова, в яку були втягнені всі вищі партійні керівники. 14 жовтня 1964 р. вони скликали Пленум ЦК КПРС, на якому Хрущова змусили підписати заяву про добровільну відставку. Посада Першого секретаря дісталася Л. І. Брежнєву, а посада Голови Ради Міністрів СРСР (яку Хрущов за сумісництвом займав з 1958 р.) — О. М. Косигіну. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Одне сьогодні коштує двох завтра.
Франклін Рузвельт

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка