Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ
Найважливішим документом, що прийняла Верховна Рада УРСР 16 липня 1990 р., була Декларація про державний суверенітет України, що складалася з преамбули, 10 розділів і висновку.
Які її основні положення?
1. Проголошувалися верховенство, самостійність, повнота й непо дільність влади республіки в межах її території, незалежність й рівно правність у зовнішніх відносинах; від імені українського народу мог ла виступати тільки Верховна Рада УРСР. 2. У розділі «Державна влада» зазначалося, що УРСР забезпечує вер ховенство Конституції й законів республіки на своїй території; вищий нагляд за дотриманням законів здійснює Генеральний прокурор УРСР. 3. Весь економічний і науково'технічний потенціал республіки ого лошувався власністю народу України; УРСР створює власну банків ську, цінову, фінансову та інші системи, формує держбюджет, а у разі потреби вводить свою грошову одиницю. 4. У галузі культурного розвитку проголошувалося прагнення за безпечити національно'культурне відродження українського народу, його історичної свідомості й традицій, функціонування української мови у всіх сферах громадського життя; одночасно всім національно стям, що проживають на території УРСР, гарантувалася воля їхнього національно'культурного розвитку. 5. У розділі «Зовнішня й внутрішня безпека» вказувалося, що Україна має право на власні Збройні сили, внутрішні війська й органи державної безпеки, підлеглі Верховній Раді; проголошувалося праг нення України стати в майбутньому нейтральною державою, не бра ти участь у військових блоках і дотримуватися трьох неядерних прин ципів: не приймати, не виробляти, не купувати ядерну зброю. 6. У галузі міжнародних відносин Україна як суб’єкт міжнарод ного права прагнула підтримувати дружні зв’язки з іншими держа вами, брати участь у роботі міжнародних організацій; при цьому визнавався пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, загальновизнаних норм міжнародного права над нормами внутріш ньодержавного права. 7. На закінчення відзначалося, що Україна буде будувати свої від носини з іншими радянськими республіками на основі договорів, укладених на принципах рівноправності, взаємоповаги й невтручан ня у внутрішні справи.
ДКНС (рос. ГКЧП)
Серпнева криза 1991 р. — політична криза, викликана спробою групи членів вищого керівництва СРСР зірвати процес підписання нового Союзного договору. 19 серпня було офіційно оголошено про створення Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС, рос. ГКЧП), до складу якого ввійшли віце'президент СРСР Г. І. Яна єв, прем’єр'міністр В. С. Павлов, заступник голови Ради оборони при Президенті СРСР О. Д. Бакланов, міністр внутрішніх справ Б. К. Пуго, міністр оборони Д. Т. Язов, голова Комітету державної безпеки В. А. Крючков й інші. ДКНС прийняв рішення про заборону діяльно сті опозиційних партій і рухів, а також ряду газет. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Якщо вам Бог зм'якшить серце, то сльози свої пролийте за гріхи свої.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка