Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

УТВОРЕННЯ СНД
8 грудня 1991 р. Голови Росії, України і Білорусії (Б. Єльцин, Л. Кравчук і С. Шушкевич) підписали в Біловезькій Пущі угоду про створення Співдружності незалежних держав (СНД), офіційно при пинивши існування СРСР і діяльність усіх його органів. З прийнят тям 21 грудня спільної Алма'Атинської декларації до СНД увійшли 11 з 15 колишніх союзних республік (без Грузії й республік Прибал тики).
Л. КУЧМА
Леонід Данилович Кучма (нар. 09.08.1938) — другий Прези дент незалежної України. Народився 9 серпня 1938 р. у селянській родині в с. Чайкіне Новгород'Сіверського району Чернігівської обл. Батько, Данило Прокопійович, загинув на фронті в 1944 р. Мати, Параска Трохимівна, залишилася з трьома малими дітьми на руках. Закінчив десятилітку в с. Костобобрів. У1955 р. поступив до Дніпропетровського державного університету. Успішно закінчив його в 1960 р., одержавши диплом з відзнакою й розподіл на КБ «Півден не», один з основних центрів розробки радянської ракетної техніки. На ньому були «зав’язані» десятки й сотні розроблювачів: інститу ти, конструкторські бюро, підприємства Києва, Москви, Ленінгра да, Харкова, Воронежа, Бійська, Єревана тощо. Л. Кучма прийшов на підприємство молодим дипломником і відразу почав працювати на відповідальній ділянці конструкторського бюро — у секторі розроб ки елементів автоматики ракет. Займав посади інженера (1960— 1964 рр.), старшого інженера (1964—1966 рр.), провідного конструк тора групи комплексу КБ «Південне» (1966—1972 рр.), помічника головного конструктора (1972—1975 рр.), секретаря парткому КБ (1975—1980 рр.), секретаря парткому ВО «Південмаш» (1980— 1982 рр.), першого заступника начальника й генерального конструк тора КБ «Південне» (1982—1986 рр.), генерального директора ВО «Південмаш» (1986—1992 рр.). На початку 90'х років ХХ ст. — один з лідерів директорату, народний депутат України. У жовтні 1992 р. за підтримкою директорату став прем’єр'міністром Украї ни, займав цю посаду до вересня 1993 р. З грудня 1993 р. — прези дент Союзу промисловців і підприємців України. 10 липня 1994 р. обраний Президентом України. Лауреат Ленінської премії і Держав ної премії України, академік Інженерної академії України. Основні передвиборні гасла — надання російській мові статусу офіційної, ма ксимальне зближення з Росією. Але після обрання своїх перед виборних обіцянок не виконав. Багато виборців у цьому зв’язку поча ли вважати себе обманутими. Але 1999 р. Л. Кучму було обрано Пре зидентом України на другий термін. Узимку 2000 р. був обвинуваче ний опозицією в усуненні неугідного владі журналіста — Георгія Ґонґадзе (так званий «касетний скандал»). Це послужило початком акції «Україна без Кучми», організованою опозицією. У 2001 р. Вер ховна Рада кілька разів намагалася почати щодо Л. Кучми процеду ру імпічменту. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Коли бажане не стає дійсним, доводитися видавати дійсне за бажане.
Стас Янковський

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка