Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996 р.
У лютому 1996 р. конституційна комісія передала на розгляд парла ментові проект нової Конституції України. Він обговорювався протягом трьох місяців, відбулися три офіційні читання цього документа. Зреш тою конституційний процес зайшов у тупик. Щоб зрушити справу з мертвої точки й уникнути відкритого конфлікту між Верховною Радою й Президентом України, у травні була створена тимчасова спеціальна депутатська комісія. Нарешті в ніч з 27 на 28 червня 1996 р. парламент затвердив Конституцію — основний закон держави. День 28 червня був оголошений державним святом — Днем Конституції України.
Конституція України визначає основи суспільного й економічно го ладу республіки, форму правління, державного й територіального устрою; регулює стосунки між особою й державою; визначає права й обов’язки громадян; закріплює основні принципи, порядок організа ції й компетенцію органів законодавчої, виконавчої й судової влади управління на місцях; визначає принципи виборчої системи, держав ну символіку України; містить норми, що регулюють порядок дії Конституції і порядок внесення до неї змін і доповнень.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади Конституція ви знає народ України, що здійснює державну владу безпосередньо, а також через систему державних органів і органів місцевого самовря дування. Основний Закон закріпив принцип верховенства права. Ні хто не може бути примушений робити те, що не передбачене законо давством. Державною мовою визнана українська мова; одночасно га рантується вільний розвиток, використання й захист російської та інших мов національних меншин.
Громадське життя в республіці ґрунтується на принципах політич ного, економічного й ідеологічного плюралізму; держава гарантує волю політичної діяльності, не забороненої Конституцією й іншими закона ми України. Найважливішими функціями держави, справою всього народу є захист суверенітету й територіальної цілісності України, за безпечення її економічної й інформаційної безпеки.
АГРАРНА РЕФОРМА
У середині 90'х років в Україні визріли умови для проведення аг3 рарної реформи. На початок 1995 р. свій статус змінили 8,8 тис. кол госпів (94 % загальної чисельності). Серед них розпаювання майна здійснили 8,3 тис. господарств. На їхній основі виникло 6,5 тис. ко лективних підприємств із правом власності їхніх членів на частину майна (пай), а також 1,2 тис. селянських спілок і кооперативів, 175 ак ціонерних товариств. Однак усі ці процеси не привели до створення ефективних фермерських господарств, тому що з акціонування був виключений головний засіб виробництва — земля. Продуктивність праці в колективних сільськогосподарських підприємствах за 10 ро ків скоротилася більше ніж удвічі. Середньорічні темпи скорочення виробництва в КСП у 1991—1994 рр. складали 9,5 %.
У листопаді 1994 р. Президент Л. Кучма видав указ «Про негайні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва». У ньому передбачалося вирішення трьох основних проблем аграрної реформи: приватизації, оцінки й ринку землі. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Ліпше чути заперечення мудрих, аніж потакання нерозумних.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка