Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
http://brandshop-ru.livejournal.com/ История популярного бренда Canada Goose.

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Тепер селянин міг сам вирішити, чи залишити свій пай у колективно му господарстві або акціонерному товаристві на умовах оренди, чи за снувати приватне сімейне господарство фермерського типу.
Протягом 1996 р. перший етап земельної реформи був фактично завершений. Земельна власність була роздержавлена і передана у володіння юридичним особам. Документи на право земельної влас ності одержали майже всі колективні господарства. Почався другий етап реформи — передача землі безпосередньо тим, хто її обробляє. Майже 6,1 млн громадян одержали земельні паї, обсяг яких складає майже половину всіх земельних угідь України. Але й ці заходи ви явилися недостатніми, щоб підвищити продуктивність праці в сіль ському господарстві. Середньорічні темпи скорочення виробництва в КСП у 1995—1999 рр. складали 13 %. У 1999 р. 85 % КСП були збитковими (у 1994 р. — тільки 24 %). Подібна динаміка була ви кликана неринковими формами господарювання. Зате в приватному секторі сільського господарства виробництво з 1994 р. зросло на 10 %. Маючи всього 16 % земельних угідь, він давав 60 % сільськогоспо дарської продукції. Саме тому наприкінці 1999 р. Президент підпи сав указ «Про негайні заходи щодо прискорення реформування аграр- ного сектору економіки», що відкрив більший простір для приватної ініціативи в аграрному секторі економіки.
КОНФЕСІЇ
Надзвичайною динамічністю й гострою конфліктністю в 90'ті роки характеризувалося релігійне життя в Україні. Його характерною рисою було стрімке зростання різноманітних конфесій і культів. До початку 2000 р. у республіці діяло більше 90 конфесій, течій і релі гійних напрямків. Загальна кількість релігійних громад у всіх кон фесіях збільшилася з 10,8 тис. у 1991 р. до 23,5 тис. у 2000 р.
На сьогодні в Україні діють три православні церкви: Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ-МП), Украї- нська православна церква Київського патріархату (УПЦ-КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). У 1995 р. в УПЦ'МП нараховувалося понад 6 тис. громад, в УПЦ'КП — 1753, в УАПЦ — 616 парафій. Постійна боротьба між трьома православними церквами є відображенням глибокої духовної кризи, яку українське суспільство переживає в перехідний період від тоталітаризму до гро мадянського суспільства.
Помітним впливом у західних регіонах України користується Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Вона нараховує 2,5 тис. громад і їй належать 78 монастирів, 12 духовних навчальних закладів, 22 періодичні видання. Розширила свій вплив в Україні Римсько-католицька церква (РКЦ), що нараховує нині 772 громади і 38 монастирів.
З кожним роком росте вплив прихильників протестантизму. Це напрямок християнства представлений 33 напрямками: від сою зів баптистів (2 тис. громад) і п’ятдесятників (1,1 тис.) до окремих громад менонітів і назарян.
У 1992—1999 рр. з 175 до 655 зросла кількість громад національ них меншин. Половину з них складають мусульмани (337 громад), 104 — громади Закарпатської (угорської) реформатської церкви, 143 — громади іудейського віросповідання, 41 — Німецької єванге лічно'лютеранської церкви, 16 — парафії Вірменської апостольської і католицької церков. Наявність цих й інших конфесій і релігійних течій свідчить про існування в Україні релігійного плюралізму, гаран тованого статтею 35 Конституції України. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Воля, якщо вона пустила коріння, швидко проростає.
Джордж Вашингтон

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка