Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

У Литві, де до кінця XIV ст. існувало язичництво, почало насильно поширюватися католицтво. Проти по літики Ягайла виступила частина литовських і російських князів на чолі з Вітовтом, який став у 1392 р. після міжусобної боротьби фа ктично великим князем у Литві. Об’єднані литовсько'російські й поль ські війська за участю чеських загонів у Грюнвальдській битві 1410 р. вщент розбили лицарів Тевтонського ордена і призупинили їхню аг ресію.
Зростання великого феодального землеволодіння й консолідація панівного класу в XIV—XV ст. супроводжувалися масовим покріпа ченням селян, що викликало селянські повстання (наприклад, у 1418 р.). Основною формою експлуатації селян була продуктова рен- та. Одночасно із зростанням економічної залежності підсилювався й національний гніт у білоруських та українських землях. У містах розвивалися ремесла й торгівля. У XV—XVI ст. збільшуються права й привілеї литовських панів. За Городельською унією 1413 р. на ли товських дворян'католиків були поширені права польської шляхти. Наприкінці XV ст. утворилася Рада панів, яка фактично поставила за привілеєм 1447 р. і за привілеєм великого князя Олександра 1492 р. під свій контроль владу великого князя. Утворення загальношляхет- ського сейму (наприкінці XV ст.), а також видання Литовських ста- тутів 1529 р. і 1566 р. закріпили й розширили права литовського дворянства.
Перехід до грошової ренти наприкінці XV—XVI ст. супроводжу вався збільшенням експлуатації селян і загостренням класової боро тьби: почастішали втечі, заворушення (особливо великі — у 1536— 1537 рр. у великокнязівських маєтках). У середині XVI ст. у маєтках великого князя була проведена реформа, у результаті якої підсили лася експлуатація селян за рахунок поширення панщини. З кінця
XVI ст. ця система вводиться у володіннях великих поміщиків'маг натів. Масове покріпачення селян, розвиток панщинного господар ства, одержання литовськими поміщиками в другій половині XVI ст. права на безмитний вивіз зерна за кордон і ввіз товарів затримували розвиток міст.
Литовські князі з моменту утворення Великого князівства Литов ського прагнули до захоплення всіх давньоруських земель. Однак посилення в XIV ст. Великого князівства Московського й об’єднання російських земель навколо нього призвели до того, що з другої поло вини XV ст. в результаті воєн із Руссю (1500—1503 рр., 1507— 1508 рр., 1512—1522 рр., 1534—1537 рр.) Велике князівство Литов ське втратило Смоленськ (захоплений великим князем Вітовтом у 1404 р.), Чернігів, Брянськ, Новгород'Сіверський й інші землі. По ширення антифеодальних виступів у землях Великого князівства Ли товського, загострення внутрішньокласових протиріч, прагнення до експансії на схід, а також невдачі в Лівонській війні 1558—1583 рр. проти Росії призвели до об’єднання Великого князівства Литовсько го з Польщею за Люблінською унією 1569 р. в одну державу — Річ Посполиту.
ЯГАЙЛО
Ягайло (Йогайла, Ягелло, Владислав II Ягайло; 1348 — 1 черв ня 1434) — великий князь литовський (1377—1392 рр.) і польсь кий король (1386—1434 рр.). Син Ольгерда Гедиміновича. Заснов ник династії Ягеллонів. Після смерті батька одержав великокнязів ський престол і став разом із своїм дядьком Кейстутом володарем Литви.
Цей режим виявився неміцним: між співправителями спалахну ла відкрита боротьба, що закінчилася загибеллю Кейстута (1382 р.). Проти Ягайла почав боротьбу в союзі з хрестоносцями Вітовт Кейсту тович, що змусило Ягайла шукати союзу з Польщею. Він уклав Крев ську унію 1385 р., що передбачала включення його держави до скла ду Польщі й перехід у католицтво жителів Литви. У 1386 р. Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою і 4 березня 1386 р. під ім’ям Владислава II коронувався в Кракові як польський король. У 1387 р. Ягайло захопив і приєднав до Польщі галицькі землі. У 1392 р. за Островською угодою змушений був частково відродити політичну самостійність Литви, передавши її в управління Вітовту (князю Віта утасу). У Грюнвальдській битві 1410 р. Ягайло і Вітовт очолювали об’єднане польсько'литовсько'руське військо, що розгромило війсь ка німецького Тевтонського ордена. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Багатство рятує від мук вибору, але притупляє задоволення від володіння.
NN

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка