Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ФЕОДАЛЬНА ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ТА ЇЇ ВИДИ
Земельна рента — частина додаткового продукту, створюваного безпосередніми виробниками в сільському господарстві, що привлас нюється власниками землі; основна частина орендної плати, випла чуваної земельним власникам орендарями землі. Земельна рента припускає відділення використання землі від власності на неї. У цьо му випадку земельна власність перетворюється тільки на титул, що дає право земельним власникам одержувати прибуток з землі, що використовується іншими особами, стягувати данину з тих, хто її безпосередньо обробляє. При феодалізмі земельна рента являла со бою додаткову працю або додатковий продукт кріпаків, що привлас нюється феодальними земельними власниками. Використовуючи позаекономічний примус особисто залежних від них селян, кріпос ники привласнювали у формі земельної ренти не тільки додатковий, але й значну частину необхідного продукту кріпаків.
Феодальна земельна рента мала три основні форми, що відбивали послідовні ступені розвитку феодального способу виробництва: від- робіткова, продуктова й грошова (панщина, натуральний і грошо вий оброк). Земельна рента при феодалізмі виражала відносини екс плуатації безпосередніх сільськогосподарських виробників — крі- паків — феодальними земельними власниками.
ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ
Литовські статути — кодекси середньовічного права Великого князівства Литовського, котрі діяли на приєднаних ними україн ських землях у XVI — першій половині XIX ст. Протягом XVI ст. було видано три Литовські статути: 1529 р. («Старий»), 1566 р. («Волинський») і 1588 р. («Новий»). Литовські статути використо вували діюче законодавство, судові постанови, німецьке, польське, римське й звичаєве право Литви, Польщі, Русі. Норми Литовських статутів були спрямовані на захист приватної власності (особливо земельної), закріплювали станові привілеї землевласників, визнача ли правові підстави феодальної експлуатації селянства.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Був би привід, а горілку ми з-під землі дістанемо!
Олександр ПЕРЛЮК

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка