Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

У 1527 р. гетьмани стали найвищими військовими керівниками. Помічниками їх були пільні гетьмани (коронний і литовський). Упер ше ця посада з’явилася в Польщі в 1539 р., у Великому князівстві Литовському — трохи пізніше. Гетьмани займалися організацією постачання війська, розвідкою, керували найманими військами тощо.
2. Після утворення в 1572 р. українського реєстрового козацького війська гетьманами почали називати його керівників. Уряд Польсь ко'Литовської держави всіляко уникав застосування цього титулу і підмінював його виразами «старший його Королівської Милості Вій ська Запорізького». Однак козацькі керівники продовжували вжи вати титул гетьман (К. Косинський, С. Наливайко, Т. Федорович). Повноваження гетьмана реєстрового козацтва були істотно обме жені урядом Речі Посполитої, а часто ця посада взагалі скасовувала ся. Так, після придушення козацько'селянських повстань 1637— 1638 рр. замість гетьмана був призначений урядовий комісар. 3. Після утворення в ході Національно'визвольної війни 1648— 1654 рр. української держави гетьман став його головою. У його ру ках була зосереджена майже вся повнота виконавчої, законодавчої і судової влади, він здійснював зв’язки України з іноземними держа вами, мав значний вплив на церковні справи. Гетьманські укази — універсали — були обов’язковими для всього населення. Ознаками влади гетьмана були бунчук і булава. КОШОВИЙ ОТАМАН
Кошовий отаман (від татар. отаман — старший чабан) — голо ва військового управління в Запорізькій Січі, що називалося кошем (тобто табором, громадою). Обирався на раді (сході) козаками, корис тувався майже необмеженою владою, але щорічно давав звіт про свої дії раді. Кошовому отаманові безпосередньо підкорялася військова старшина (суддя, осавул, писар і курінні отамани). Посада кошового отамана, крім Запорізької Січі (від середини XVI ст. до 1775 р.), існу вала в Задунайській Січі (у 1775—1828 рр.) і Чорноморському коза чому війську (у 1787—1797 рр.); в останньому кошові отамани при значалися урядом. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Досягши мети, зауважуєш, що ти - засіб.
Геннадій Малкін

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка