Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:
Условия и описание этапов получения микрозайма на карту

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

ЗИМІВНИК
Зимівник — назва хутора в запорізьких козаків у XVI—XVIII ст. Зимівник являв собою велике господарство, у якому козаки займа лися скотарством, землеробством, бджільництвом тощо. Засновува ли зимівник, як правило, 3—4 сімейні запорожці. У кожному зимів нику було 2—3 хати і різні господарські будівлі. Офіційно козаків, що жили в зимівниках, називали сиднями або гніздюками. Ці запо рожці займали підлегле становище щодо січових козаків. Їх призи вали до військового походу тільки у виняткових випадках пострілом з гармати на Січі або за допомогою спеціальних гінців.
Головним завданням власників зимівників було забезпечення сі чових козаків продуктами.
ПОВСТАННЯ К. КОСИНСЬКОГО
Косинський Криштоф (рік народження невідомий —1593) — гетьман запорізьких козаків. За походженням дрібний шляхтич з Підляшшя. З 1586 р. жив у Запорізькій Січі, займав важливі військо ві посади. У 1591 р. був обраний запорізьким гетьманом. У 1591— 1593 рр. очолював перше велике козацьке повстання проти Польщі.
Повстання почалося в грудні 1591 р. виступом загону запорожців на чолі з гетьманом К. Косинським, що захопив замок і місто Білу Церкву — резиденцію білоцерківського старости Я. Острозького. У місті повстанці здобули гармати, порох і військове спорядження. Протягом 1592 р. повстанський рух проти польської шляхти охопив Київське, Волинське, Брацлавське і частково Подільське воєводства. Козацькі загони захопили Трипілля, Богуслав, Переяслав, Київський замок. Наприкінці 1592 р. — початку 1593 р. велике повстанське військо на чолі з К. Косинським діяло на Волині. Польська шляхта зібрала в м. Константинові значне військо під командуванням київ ського воєводи В. К. Острозького. У вирішальній битві 23.01. (02.02.) 1593 р. під П’ятою (тепер село Чуднівського р'ну Житомирської обл.) козацькі війська зазнали поразки і були змушені відступити на Запо рожжя. Однак козаки не склали зброї. У травні 1593 р. двохтисячний
козацький загін під проводом К. Косинського виступив із Запорізької Січі до Черкас і обложив замок місцевого старости князя О. Вишне вецького. В одному з боїв козаки були розбиті загонами О. Вишневе цького, під час якого загинув і сам К. Косинський. Згідно з іншою версією, під час облоги Черкас Косинський був запрошений у замок на переговори з О. Вишневецьким і там був убитий слугами князя.
ПОВСТАННЯ С. НАЛИВАЙКА
Наливайко Северин (близько 1560 —11 квітня 1597) — козаць кий проводир кінця XVI ст., керівник козацького повстання 1594— 1596 рр. в Україні й у Білорусії. Народився в містечку Гусятин на Поділлі (нині в Тернопільській обл.) у родині ремісника. Після смер ті батька, замученого слугами польського магната О. Калиновського, переїжджає з матір’ю в Острог, де жив його брат Д. Наливайко. Оче видно, освіту С. Наливайко одержав в Острозі, але відомості про це не збереглися. З Острога Наливайко попрямував на Запорожжя, багато разово брав участь у походах козаків проти турків і татар під прово дом різних гетьманів. Потім повернувся в Острог, пішов на службу до князя Острозького сотником надвірної хоругви. У 1594 р. залишив службу. Коли запорізькі козаки уклали договір з послом німецького імператора Рудольфа II Е. Лясотою, Наливайко зібрав на Брацлав щині загін нереєстрових козаків і брав участь у походах проти татар і турків у Молдавії. Повернувшись на Брацлавщину, зв’язався із За порізькою Січчю і запропонував козакам розпочати боротьбу з поль ською шляхтою і турецько'татарськими загонами.
У вересні 1594 р. разом з реєстровими козаками гетьмана Григо рія Лободи брав участь у другому поході проти турків у Молдавію, під час якого козаки взяли фортецю Цецору, м. Ясси, столицю мол давського володаря Аарона. Прибуття загонів Наливайка з молдавсь кого походу було поштовхом до початку повстання. Восени 1594 р. повсталі селяни, міщани, дрібна шляхта, загони Наливайка і нереєс трові козаки розбили на Південному Бузі польське військо.
Навесні 1595 р. Наливайко і Лобода здійснили похід проти турків у Молдавію й Угорщину. Пізніше завдали ряду поразок литовському війську К. Радзивілла, узяли Слуцьк, Бобруйськ, Могилів'на'Дніпрі тощо. Наприкінці 1595 р. — початку 1596 р. повстання охопило Біло русію і Галичину. 24 березня 1596 р. повстанці на чолі з Наливай ком, Матвієм Шаулою і Григорієм Лободою завдали полякам пораз ки під Білою Церквою.
Після бою з поляками в урочищі Гострий Камінь козаки обрали ге тьманом Наливайка (замість важко пораненого Шаули). Повстанці під тиском переважаючих сил супротивника відступили до Переяслава. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Поганий той депутат, який не прагне стати кандидатом
Сергій Скотніков

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка