Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Історія України

Після зняття облоги цього міста (14.11.1648 р.) козацькі полки повернулися в Подніпров’я, і 17 грудня 1648 р. відбувся урочистий в’їзд Xмельницького до Києва. У цей час тривали переговори гетьмана з новим польським королем Яном II Казимиром і одночасно посоль ства були відправлені в Московське царство, Трансільванію і Крим ське ханство. Незадоволені результатами воєнних дій і умовами укла деного перемир’я, обидві сторони готувалися до продовження війни. Наприкінці червня 1649 р. українське військо на чолі з Б. Хмельни цьким почало разом з ордою кримського хана облогу укріплення Зба раж, для звільнення якого виступила польська армія на чолі з Яном II Казимиром. Після Зборівської битви 1649 р. Xмельницький під тиском кримського хана змушений був укласти Зборівський мирний договір з Польщею; договір передбачав перехід під козацьке управ ління Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств, устано влював реєстр чисельністю в 40 тис. чоловік, надавав амністію учас никам повстання, передбачав можливість повернення шляхти у свої маєтки і повторне покріпачення українських селян, що брали участь у повстанні тощо. Перерва у воєнних діях дала можливість гетьмано ві зосередити зусилля на будівництві української державності (Ге- тьманщини): був установлений козацький (полково'сотенний) тери торіальний уклад, зміцнювалися кордони держави, упорядковува лися фінанси, активізувалася зовнішньополітична діяльність. У 1650 р. Хмельницький здійснив похід на Молдавію, унаслідок яко го були встановлені союзницькі стосунки з молдавським володарем В. Лупулом.
Наприкінці вересня 1650 р. польський уряд прийняв рішення про довжити воєнні дії проти Гетьманщини. На початку лютого 1651 р. польське військо почало наступ на Брацлавщину, але протягом люто го'березня зазнало ряду поразок від полковника І. Богуна і було зму шене відступити до Кам’янця. За наказом гетьмана була проведена за гальна мобілізація. У червні 1651 р. відбулася Берестецька битва, що через зраду союзника — кримського хана — закінчилася поразкою війська Xмельницького. Гетьман змушений був підписати невигідний для України Білоцерківський мирний договір, що обмежував терито рію Гетьманської автономної держави одним лише Київським воєвод ством і зменшував козацький реєстр до 20 тис. чоловік. Умови миру викликали невдоволення козацтва, що призвело до поновлення воєн них дій навесні 1652 р. У травні 1652 р. українське військо під команду ванням Б. Хмельницького розгромило двадцятип’ятитисячну поль ську армію в битві під Батогом. Протягом 1652—1653 рр. Xмель ницький продовжував воєнні дії проти польських військ. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

У статті 20 розділу I Конституції України записано: «Державними символами України є Державний Прапор України, Герб та Гімн». Кожна країна світу обов’язково має ці три символи.

Далі буде!

Цитатник

Мета виправдувалася засобами.
Ольга Муравйова

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка