Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Закон України "Про вибори Президента України"

Стаття 34. Порядок уточнення списку виборців та ознайомлення з ним виборців
1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені частиною п'ятою статті 32 цього Закону, надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
2. Кожен громадянин України має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи територіальної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб.
3. Виборець особисто подає скаргу до виборчої комісії. Скарга за формою, визначеною статтею 95 цього Закону, подана до виборчої комісії, розглядається на засіданні комісії, як правило, у присутності заявника. Скарга, подана не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк на найближчому засіданні комісії, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів або до територіальної виборчої комісії в день виборів - невідкладно. За підсумком розгляду заяви виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відхилення скарги. Копія мотивованого рішення про відхилення скарги видається заявнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а напередодні дня виборів або в день виборів - невідкладно.
4. Скарга щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, у день виборів дільничною виборчою комісією не приймається і не розглядається.
5. Громадянин може подати скаргу до місцевого суду щодо обставин, передбачених частиною другою цієї статті, у порядку, передбаченому законом. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.
6. Суд приймає рішення за скаргою виборця з питань, передбачених частиною другою цієї статті, за результатами встановлення місця проживання виборця з дотриманням вимоги про включення виборця у списки виборців лише на одній виборчій дільниці.
7. Дільнична та територіальна виборчі комісії на вимогу члена комісії, кандидата на пост Президента України, довіреної особи кандидата мають право звернутися із запитом до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників відповідних закладів та установ щодо надання для ознайомлення документів, що містять інформацію про місце проживання громадян або які засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі. Зазначені органи зобов'язані надати вказані документи або їх засвідчені копії не пізніш як на третій день після отримання такого запиту виборчої комісії, але не пізніш як напередодні дня виборів.
8. Дільнична або територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частині першій статті 31, частині другій статті 32 цього Закону, документів, передбачених у частині сьомій цієї статті, повідомлень, отриманих від територіальних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частинах шостій та тринадцятій статті 35 цього Закону та у частині дванадцятій цієї статті. Територіальна виборча комісія передає своє рішення дільничній виборчій комісії не пізніше наступного дня після його прийняття, а в останній день перед днем виборів і в день виборів - невідкладно. На підставі такого рішення голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після отримання такого рішення. Зміни до списку виборців у зв'язку з прийняттям рішення дільничною виборчою комісією вносяться невідкладно після прийняття цього рішення.
9. Виборець, який прибув до дня виборів або до дня повторного голосування включно до населеного пункту не за місцем свого проживання і відповідно до частини першої статті 33 був виключений із списку виборців на звичайній виборчій дільниці за місцем проживання, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці до списку виборців без рішення комісії, на підставі його письмової заяви, одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та відповідного відкріпного посвідчення, яке долучається до списку виборців. Відкріпне посвідчення не може бути підставою для включення виборця до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці (крім випадків, зазначених у статті 35 цього Закону), а також на звичайній виборчій дільниці у тому ж населеному пункті, де воно було видане.
10. У разі прийняття рішення суду щодо внесення змін до списку виборців голова, заступник голови або секретар виборчої комісії на виконання такого рішення вносить відповідні зміни до списку виборців невідкладно після отримання рішення суду.
11. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку уточнення відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою включення виборця до списку виборців. При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначаються номер відкріпного посвідчення, дата і номер постанови дільничної чи територіальної виборчої комісії або рішення суду про включення виборця до списку виборців.
12. Якщо при розгляді питання про включення виборця до списку виборців було виявлено можливості включення цього виборця до списків виборців на одній чи декількох інших дільницях, дільнична виборча комісія не пізніше наступного дня після прийняття рішення повідомляє територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого вона належить, про включення виборця до списку виборців та інші можливі місця його включення до списків виборців. Територіальна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничних виборчих комісій, де вказана особа могла бути включена до списку виборців.
13. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 20-21, ст.291 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81, N 28, ст. 237, N 44, ст. 387; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вибори Президента України

Цитатник

Не дивись на зовнішність мою, а дивись, якой я з середини.

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка