Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Закон України "Про вибори Президента України"

Стаття 35. Порядок складання та уточнення списку виборців на спеціальних та закордонних виборчих дільницях
1. На спеціальних (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) та закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками закладів, установ, представництв, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.
2. До списків виборців на день їх складання на закордонних виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, включаються на підставі даних консульського обліку працівники цих представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни України, які проживають чи перебувають на території відповідної іноземної держави.
3. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині третій статті 31 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять днів до дня виборів або до дня повторного голосування. Виборці, які повинні залишити лікувальний заклад до дня виборів чи дня повторного голосування, до списку виборців на такій дільниці не включаються. Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник закладу забезпечує своєчасне подання дільничній виборчій комісії та достовірність вказаних відомостей.
4. Дільнична виборча комісія спеціальної та закордонної виборчої комісії на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
5. У разі якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу пізніше як за десять днів до дня виборів або дня повторного голосування, однак раніше ніж за три дні до вказаного дня, дільнична виборча комісія вносить відповідні зміни до списку виборців на підставі подання керівника відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.
6. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці повідомляє територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить ця виборча дільниця, про включення кожного виборця до списку виборців на відповідній дільниці та про місця їх включення до списків виборців за місцем проживання. Територіальна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання цього повідомлення до дільничних виборчих комісій, де вказана особа включена до списку виборців.
7. Виборець, який проживає у тому ж населеному пункті, де знаходиться лікувальний заклад, у якому він перебуває, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, із заявою про бажання проголосувати за місцем свого тимчасового перебування у порядку, передбаченому частиною першою статті 77 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.
8. Виборець, який поступив до стаціонарного лікувального закладу, що знаходиться в іншому населеному пункті, за три і менше днів до дня виборів або дня повторного голосування, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, з заявою про надання йому відкріпного посвідчення. Підпис виборця на заяві засвідчується керівником лікувального закладу. У заяві повинна бути вказана особа, яку виборець уповноважує отримати відкріпне посвідчення.
9. Член дільничної комісії спеціальної виборчої дільниці, який внесений до списку виборців звичайної виборчої дільниці в іншому населеному пункті, має право проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом виборчої комісії, на підставі відкріпного посвідчення.
10. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, представництва, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються до дільничної виборчої комісії в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, представництва, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.
11. Виборець, який прибув до закордонної виборчої дільниці до дня виборів чи дня повторного голосування включно, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці, відповідне відкріпне посвідчення та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.
12. Виборець, який прибув до закордонної виборчої дільниці не пізніше ніж за сім днів до дня виборів чи дня повторного голосування без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу.
13. Виборча комісія спеціальної або закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частин першої - третьої, п'ятої, десятої та дванадцятої цієї статті, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, представництва, капітаном судна, командиром військової частини (формування), повідомляє територіальну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання.
14. Територіальна виборча комісія, яка отримала повідомлення, зазначене у частині тринадцятій цієї статті, забезпечує невідкладну передачу цього повідомлення до дільничної виборчої комісії за місцем проживання виборця, включеного до списку виборців не за місцем свого проживання. Дільнична виборча комісія на підставі цього повідомлення невідкладно приймає рішення про виключення виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 20-21, ст.291 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81, N 28, ст. 237, N 44, ст. 387; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вибори Президента України

Цитатник

Гармонія - не ціль, а засіб, коли ти будеш знати, що робити з нею, ти знайдеш її.
Вантал

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка