Загальні відомості

Офіційна мова - українська

Державний устрій - президентсько-парламетська республіка

Площа - 603 628 км?

Населення - 46,3 млн.

Валюта - гривня (UAH)

Допомога проекту

Ці сайти нам допомогають:

Різні цікавості

Лінки на інші ресурси


Закон України "Про вибори Президента України"

Стаття 55. Порядок збирання та врахування підписів на підтримку кандидата на пост Президента України
1. Підписи виборців на підтримку кандидата на пост Президента України за письмовим дорученням кандидата або його довіреної особи можуть збирати громадяни України, які на час збору підписів мають право голосу.
2. Особа, яка збирає підписи виборців, до початку їх збирання повинна власноручно внести до підписних листів відомості про себе, передбачені пунктом 3 частини четвертої статті 54 цього Закону.
3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним власноручно, а в разі неможливості за станом здоров'я власноручно заповнити підписний лист - на його прохання особою, яка збирає підписи. Правильність відомостей, внесених до підписного листа про себе власноручно виборцем або особою, яка збирає підписи, засвідчується особистим підписом виборця.
4. Усі записи у підписному листі виконуються ручкою (не олівцем) без скорочень.
5. Допущена помилка у підписному листі виправляється особою, яка її зробила, у спосіб, який дозволяє прочитати попередній запис; виправлення засвідчується окремим підписом особи, яка зробила виправлення.
6. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати своїм підписом кандидата на пост Президента України. Забороняється платити коштами, товарами або послугами за підписи на підтримку кандидата, а також перешкоджати виборцю у підтримці кандидатів.
7. Забороняється збирати підписи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в закладах, установах та організаціях.
8. В одному підписному листі враховуються підписи виборців лише одного населеного пункту.
9. Особа, яка збирала підписи виборців, підписує заповнений підписний лист та проставляє цифрами і прописом кількість зібраних у цьому підписному листі підписів виборців.
10. Участь органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, власників чи керівників підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів у збиранні підписів виборців на підтримку кандидатів на пост Президента України забороняється.
11. Встановлення обмежень щодо порядку збирання підписів, не передбачених цією статтею, забороняється.
12. Підписні листи передаються уповноваженим представником кандидата на пост Президента України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сорок днів до дня виборів. Центральна виборча комісія видає уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України довідку про кількість прийнятих підписних листів та підписів у них.
13. Центральна виборча комісія забезпечує здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону щодо підписних листів шляхом їх вибіркової перевірки членами Центральної виборчої комісії із залученням працівників секретаріату Центральної виборчої комісії та спеціалістів, передбачених частиною двадцятою статті 28 цього Закону.
14. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали кандидата на пост Президента України, не враховуються підписи окремих виборців:
1) у разі відсутності у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом кандидата на пост Президента України, передбачених формою підписного листа;
2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом кандидата на пост Президента України, порушено вимоги частин третьої, четвертої і п'ятої цієї статті;
3) вчинені замість виборця іншою особою;
4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права голосу;
5) які не є мешканцями населених пунктів, де проводився збір підписів;
6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку одного і того ж кандидата.
15. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали кандидата на пост Президента України, не враховуються підписні листи:
1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору підписів не мала права голосу;
2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;
3) у яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;
4) у яких замість підпису особи, яка збирала підписи виборців, міститься підпис іншої особи;
5) у яких підписи виборців зібрані в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях;
6) невстановленої форми;
7) підроблені;
8) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або обману.
16. Про результати збирання підписів на підтримку кандидата на пост Президента України Центральна виборча комісія не пізніше десятого дня з дня отримання підписних листів складає відповідний протокол, а про неврахування підписів у підписних листах та (або) підписних листів приймає відповідне рішення. Копію рішення Центральна виборча комісія у триденний строк з дня його прийняття видає представнику кандидата або кандидату, і в цей же строк він може ознайомитися з відповідним протоколом.
17. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають особи, зазначені у частині тринадцятій цієї статті, а також представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]

Інші ресурси

Український Портал Європейської Традиції

Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 20-21, ст.291 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81, N 28, ст. 237, N 44, ст. 387; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вибори Президента України

Цитатник

Єдине, що я ціную у волі, - це боротьбу за неї; володіння-ж нею мене не цікавить.
Генрік Ібсен

Український портал

Корисні посилання

Спонсори нашого проекту

Довідка